Polska Unia Buddyjska


Polska Unia Buddyjska jest organizacją międzykościelną wpisaną dn. 09.05.1995 r. przez Departament Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów w dziale „B” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Jest to jedna z pięciu tego rodzaju organizacji w Polsce. W styczniu 1997 roku Jego Świątobliwość Dalajlama objął patronat nad Unią. Unia zrzesza większość buddyjskich związków wyznaniowych w Polsce. Podstawowym celem działalności Unii jest wspólna reprezentacja interesów wobec Państwa oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, a także na forum międzynarodowych organizacji buddyjskich. Unia jest członkiem Europejskiej Unii Buddyjskiej.


POLSKA UNIA BUDDYJSKA
POLISH BUDDHIST UNION

EUROPEJSKA UNIA BUDDYJSKA
EUROPEAN BUDDHIST UNION